Düzenlenen Toplantılar

2019 - Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşviklerinin Etkinliği, 17.04.2019, İstanbul (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ile işbirliği içinde);

2017 - Temel Hak ve Özgürlüklere Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır, VEHUP IV. Ulusal Kongresi, 20.10.2017, Alanya (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2017 - Vergi Şeffaflığı Sempozyumu, 2018 EATLP Yıllık Kongresi Hazırlık Toplantısı, 06-07.04.2017, İstanbul (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2017 - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, VEHUP II. Uluslararası Kongresi, 06.02.2017, İstanbul (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2016 - Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), VII. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 06.04.2016, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi-CEHAMER ile işbirliği içinde);

2016 - Gelirin Vergilendirilmesinde İdealler Ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, VEHUP II. Ulusal Kongresi, 02.05.2016 (Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde);içinde)

2016 - İdari Yargılama Usulündeki Olası Değişikliklerin Vergi Hukuku Alanına Yansımaları, VEHUP I. Ulusal Kongresi, 19.02.2016 (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2015 - Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye’ye Etkileri, VEHUP I. Uluslararası Kongresi, 3.11.2015, İstanbul (http://vehup.org/uluslararas%C4%B1-1.html);

2014 - Katma Değer Vergisinde Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 17.11.2014, İstanbul (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2013 - Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması, V. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.03.2013, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliği içinde);

2012 - Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, IV. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 27.11.2012, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliği içinde);

2012 - Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, III. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 06.03.2012, İstanbul (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ile işbirliği içinde);

2010 - Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, II. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu (Humboldt Kolleg), 26-27.04.2010, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alexander von Humboldt Vakfı ile işbirliği içinde);

2007 - İdari Ceza Hukuku, I. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.09.2007, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

1999 - 21. Yüzyıla Doğru Nasıl Bir Gelir Vergilemesi, 04.12.1999, İstanbul (Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Konrad Adenauer Vakfı ile işbirliği içinde);

1998 - Türkiye Maliye Sempozyumu, 14-16.05.1998, Antalya (bu Sempozyum’un düzenlenmesine sadece katkıda bulunulmuştur).