Düzenlenen Toplantılar

2017 - Temel Hak ve Özgürlüklere Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır, VEHUP IV. Ulusal Kongresi, 20.10.2017, Alanya (http://www.vehup.org/ulusal-4.html) (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2017 - Vergi Şeffaflığı Sempozyumu, 2018 EATLP Yıllık Kongresi Hazırlık Toplantısı, 06-07.04.2017, İstanbul; (http://vergisempozyumu.com/) (Köln Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2017 - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, VEHUP II. Uluslararası Kongresi, 06.02.2017, İstanbul (http://vehupkongre.com/) (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2016 - Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), VII. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 06.04.2016, İstanbul https://www.iku.edu.tr/19/1890/2/1111114717/vii-uluslararasi-mali-hukuk-sempozyumu.html (İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde); 

2016 - Gelirin Vergilendirilmesinde İdealler Ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, VEHUP II. Ulusal Kongresi, 02.05.2016 (http://vehup.org/ulusal-2.html) (Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2016 - İdari Yargılama Usulündeki Olası Değişikliklerin Vergi Hukuku Alanına Yansımaları, VEHUP I. Ulusal Kongresi, 19.02.2016 (http://vehup.org/ulusal-1.html)  (Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde);

2015 - Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri, VEHUP I. Uluslararası Kongresi, 03.11.2015, İstanbul (http://vehup.org/uluslararas%C4%B1-1.html);

2014 - Katma Değer Vergisinde Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 17.11.2014, İstanbul;

2013 - Vergi Yaptırım Hukuku  Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması, V. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.03.2013, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliği içinde);

2012 - Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, IV. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 27.11.2012, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliği içinde);

2012 - Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, III. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 06.03.2012, İstanbul (Deutscher Akademischer Austauschdienst ile işbirliği içinde); 

2010 - Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, II. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu (Humboldt Kolleg), 26-27.04.2010, İstanbul (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alexander von Humboldt Vakfı ile işbirliği içinde);

2007 - İdari Ceza Hukuku,  I. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.09.2007, İstanbul;

1999 - 21. Yüzyıla Doğru Nasıl Bir Gelir Vergilemesi, Uluslararası panel, 0412.1999 (Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Konrad Adenauer Vakfı ile işbirliği içinde);

1998 - Anayasal Mali Düzen, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü tarafından düzenlenen Türkiye Maliye Sempozyumu, 14-16.05.1998 (bu Sempozyum’un düzenlenmesine sadece katkıda bulunulmuştur).