Toplantı Sonuç Raporları

2000 - “Vergi Ödeyen Yurttaşların Kamu Harcamaları Üzerindeki Hak ve Sorumlulukları” konulu toplantının sonuç raporu (Kasım 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul 2001, 31-61 (31 syf.);

2000 - “Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Sorunu” konulu toplantının sonuç raporu (Nisan 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul 2001, 35-65 (31 syf.).