Tanıtım Yazıları

2020 - (Ed.) Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşvikleri, Ankara, açılış konuşması, 15-18

2020 - (Ed.) Vergi Suç ve Kabahatleri Tasarısı, Seckin Yayıncılık, Ankara, önsöz, 7-8;

2018 - Vergi Hukuku ve Uygulama, Adalet Yayınevi, Ankara, önsöz, 7-8;

2018 - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, VEHUP 2. Yıllık Kongresi, İstanbul, önsöz, V-VI, açılış konuşması, 4-8;

2018 - Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye'ye Etkileri, VEHUP 1. Yıllık Kongresi, İstanbul, önsöz, V-VI, açılış konuşması, 1-3;

2017 - Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), VII. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, Ankara, 2017, önsöz, 4; açılış konuşması, 23-25;

2014 - Katma Değer Vergisinde Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, toplantı tanıtım yazısı (2 syf); https://www.fundabasaran.com/pdf/kdv-toplanti-tanitim-yazisi.pdf;

2013 - Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, önsöz, V-VII; açılış konuşması, 13-15; ayrıca toplantı tanıtım yazısı, http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=721;

2013 - Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, 23-25;

2010 - Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, önsöz, 5-7.