Özgeçmiş

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı’dır.

Kendisi aynı zamanda EATLP (Avrupa Vergi Hukuku Profesörleri Derneği) Akademik Kurulu’nda Türkiye temsilcisi, İKU/CEHAMER Vergi Suçları Seksiyonu’nun Başkanı, VEHUP’un Kurucu Üyesi ve Dönem Başkanıdır.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, “Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirilme Şartları” başlıklı teziyle 1999’da doktor (dr. iur), “Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri” başlıklı çalışmasını takiben 2004 yılında doçent ve “Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü- Hukuk Devleti Bakış Açısıyla” başlıklı çalışması sonrasında ise 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, vergi hukukunun seçkin isimleri ile birlikte çalışmalarda bulunmuş, Alexander von Humboldt Vakfı-araştırma bursu olmak üzere önemli yabancı kuruluşlardan burslar kazanmıştır. 

Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü programlarında vergi hukuku profesörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, ayrıca, Marmara Üniversitesi’nin diğer birimleri ile Doğuş Üniversitesi, Aydın Üniversitesi ve Berlin Hür Üniversitesi’nin hukuk fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak lisans programlarında dersler vermiştir.

Başaran Yavaşlar’ın ağırlıklı çalışma alanları, “vergilendirmenin anayasal çerçevesi”, “gelir vergisi hukuku”, “kurumlar vergisi hukuku (özellikle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç ile diğer vergiyi dolanma araçları)”, “vergi usul hukuku (özellikle uzlaşma ve vergi denetimi)” ile “vergi yaptırım hukuku”dur.