Özgeçmiş

Funda Başaran Yavaşlar, Berlin Hür Üniversitesi’nde misafir vergi hukuku profesörü, İstanbul Kültür Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi ve Marmara Üniversitesi lisansüstü programlarında danışman öğretim üyesidir.

Kendisi aynı zamanda 2012 yılından beri EATLP (Avrupa Vergi Hukuku Profesörleri Derneği) Akademik Kurulu’nda Türkiye temsilcisi, İKU/CEHAMER Vergi Suçları Seksiyonu’nun Başkanı, VEHUP’un Kurucu Üyesi ve halen İcra Kurulu Üyesi’dir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan Eylül 2019’da emekliye ayrılmıştır. Görevde olduğu sürede uzun yıllar iki farklı üniversitenin lisans programındaki derslerinde her yıl binin üzerinde öğrenciye vergi hukuku ve maliye dersleri vermiş, iki ayrı lisansüstü programda (kamu hukuku ile mali hukuk) yüksek lisans ve doktora dersleri sunmuş ve otuzun üstünde öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır. Almanya ile Avusturya’da çeşitli üniversitelerde farklı zamanlarda konuk bilim insanı olarak faaliyetlerde bulunmuş olan Başaran Yavaşlar, çalışmalarına yurt dışında devam etmektedir.

Vergi bilançosundan servet vergilerine kadar vergi hukukunun hemen bütün alanlarında hakemli yayınları bulunan Prof. Başaran Yavaşlar, vergilendirmenin anayasal çerçevesi, gelir vergisi, kurumlar vergisi (özellikle transfer fiyatlandırması), vergi usul (bilhassa inceleme ve uzlaşma) ile vergi yaptırım hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.