Kitap Bölümleri

2020 - History And Taxation, The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power, Turkey’s National Report, 2021 EATLP Kongresi (G. Günes, F. Karagöz, S. Metin ile birlikte) (İngilizce);

2019 - Instruments of Transparency Towards The Tax Administration, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.3, 41-65 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (İngilizce);

2019 - Limitations of Transparency and Protection of The Taxpayer, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.11, pp. 275-301 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (İngilizce);

2019 - Tax Transparency, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.40, 1001-1028 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (Doç. Dr. Oytun Canyaş ile birlikte) (İngilizce);

2018 - Vergi Kabahat ve Suçları-Bölüm 5, AÜAÖF- Vergi Hukuku Kitabı, Eskişehir, 109-131 (ISBN: 978-975-062895-5);

2018 - Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makul Strateji, Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri VEHUP II. Uluslararası Kongre Kitabı, İstanbul, 203-237 (ISBN: 9786051527987) (Abdulkadir Kahraman ile birlikte);

2017 - Tax Avoidance Revisited in The EU BEPS Context, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 15, 695-736 (ISBN: 978-90-8722-422-6) (İngilizce);

2016 - Surcharges and Penalties in Tax Law, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 655-703 (ISBN: 978-90-8722-371-7) (İngilizce);

2016 - Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 117-133 (ISBN: 978-90-8722-371-7) (İngilizce);

2016 - Exchange Of Information Versus Tax Solution Of Equivalent Effect, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 13, 557-581 (ISBN: 978-90-8722-348-9) (İngilizce);

2016- Corporate Income Tax Subjects, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 12, 509-535 (ISBN: 978-90-8722-347-2) (İngilizce);

2015 - Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak Vergi Hukukunda Yasallık İlkesi,  Hukuk Güvenliği, Kamu Hukukçuları Platformu 4. Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği, 189-238  (http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/509.pdf) (ISBN: 978-605-9050-33-3);

2013 - Advance Pricing Agreements and the Constitutional Limits on these Agreements, Transfer Pricing in International Discussion, İstanbul, 291-310 (ISBN:9789754003529) (İngilizce);

2013 - Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Anayasal Sınırları, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 291-310 (ISBN: 9789754003512);

2012 - Vergi Kabahat ve Suçları, AÜAÖF- Vergi Hukuku Kitabı, Eskişehir, 92-125 (ISBN: 9789750612251);

2010 - Türk Hukuku’nda İnceleme, Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, Ankara, 2010, 393-425 (farklı versiyonu, Vergi Sorunları Dergisi, S.261 (Haziran 2010), 87-108 (ISBN: 9789750214066);

2009 - Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat Ve Yaptırımları, İdari Ceza Hukuku Sempozyum Kitabı, Ankara, 285-297 (ISBN: 9750209734);

2009 - Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyum Kitabı, Ankara, 147-202 (ISBN: 9750209550);

2006 - Die körperschaftliche Behandlung bei grenzüberschreitenden Übernahmen –Das türkische Recht im Vergleich zum EU-Recht, Mergers&Acquisitions in Emerging Markets, Beispiel Türkei, Herausgegeben von Helmut Pernsteiner, Linz, 281-297 (ISBN: 3854879202) (üzerinde çalışılmış Almanca versiyon);

2004 - Birleşen Sermaye Şirketi Ortaklarının Vergilendirilmesi, Şirket Birleşmeleri, İstanbul, 111-135 (ISBN: 9752974406);

2000 - “Almanya’da Uzlaşma ve Düzeltme Kurumları” alt başlıkları, Vergi Yargısının Etkinliği, Nihal Saban, İstanbul, 56-58, 65-66 (ISBN: 9758112112).