Gazete Yazıları

2018 - Vergi idaresinin ayrımcı uygulamaları Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı, Dünya Gazetesi t.24.03.2018, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-idaresinin-ayrimci-uygulamalari-anayasa-mahkemesinin-ihlal-karari/408601

2017 - Vergilendirmede Gizli Servisler Savaşı, Dünya Gazetesi t.16.09.2017, http://vergi360.com/2017/09/16/vergilendirmede-gizli-servisler-savasi-funda-basaran-yavaslar/;

2017 - Emlak Vergisi’nde Sorun Nerede?, Dünya Gazetesi t.19.08.2017,https://www.dunya.com/kose-yazisi/emlak-vergisinde-sorun-nerede/378268;.

2017 - İzaha davet Cui Bono? 50.000 TL ve altında tutarlı faturalar enflasyonuna doğru bir gidişat mı?, Dünya Gazetesi, 05.08.2017, https://www.dunya.com/kose-yazisi/izaha-davet-cui-bono-50000-tl-ve-altinda-tutarli-faturalar-enflasyonuna-dogru-bir-gidisat-mi/376255;

2012 - Vergi Uyuşmazlıklarında Sulh, 659 sayılı KHK İle Getirilen Barışçıl Çözüm Yolunun Vergi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Dünya Gazetesi, 28.07.2012, s.9

2007 - Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu, Dünya Gazetesi, 26.10.2007, s.18;

2006 - Yeni Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı, Dünya Gazetesi, 22.08.2006, s.18.