Araştırma


EATLP


Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Johanna Hey ile birlikte EATLP’nin 2018 yıllık kongresinin bilimsel kısmında genel raportör olarak görev yapacaktır. Kongrenin bilimsel kısmının konusu “Vergi Şeffaflığı” olup, bir yandan mükellef haklarını diğer yandan etkin vergi tahsilatını ilgilendirmektedir.