Dersler (Geçmişte ve Günümüzde):

Vergi Hukuku (VH I, VH II)

Kamu Maliyesi

Türk Vergi Sistemi

Einkommensteuerrecht


Avrupa Birliği Hukukunda Rekabet

Uluslararası Vergi Sorunları

Küreselleşme ve Vergi Uygulamaları

Vergi Denetim Hukuku

Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır

Vergi Yaptırım Hukukuna Giriş

Vergi Kabahatleri

Vergi Suçları

Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları

Vergi Uyuşmazlıkları, Çözüm Yolları ve Vergi Yargısı

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar

Yürütmenin Düzenleme Yetkisinin Sınırları

Bilanço Hukuku