Çeviriler

2013 - TIPKE Klaus: “Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminden Beklentiler - İdeal Bir Sistemin Özellikleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, 20-21 Mart 2013;

2013 - KONRAD Kai: “Borç Krizinin Nedenleri ve Krizin Üstesinden Gelinmesine Yönelik Konseptler”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyumu, Ankara, 2013, 61-69;

2009 - SEER Roman:”Alman Hukuku’nda Vergi Kabahatleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, 221-231;

2002 - WEBER-GRELLET Heinrich: “Parçalanmış Modern Toplumda Hukukun İşlevi -Vergi Hukuku Örneğinde-”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1 (Haziran 2002), S.1-2, 205-218 (14 syf.);

2000 - LANG Joachim: “Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, 13. Türkiye Maliye Sempozyumu, İstanbul, 2000, 3-34 (32 syf.);

1998 - SCHMITZ Ralf: “Almanya’daki “Büyük” Vergi Reformunun Sonuçsuz Kalması Hakkında”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi, S.114 (Mart 1998), 99-113 (15 syf.);

1998 - TIPKE Klaus: “Varlık Vergisi- Adaletsizlik Üzerine”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 1998), S.113, 105-123 (19 syf.);

1998 - ANDIÇ M.F. ve ANDIÇ S.: “Mali Sosyolojiye İlişkin Bir İnceleme: İbni Haldun, Schumpeter Ve Kamusal Tercih”, İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri, Prof. Dr. Şanver’e Armağan, İstanbul, 1998, 53-65 (13 syf.).