Araştırma

Doktora tezleri

2017 - Vergilendirmede Etkinlik ve Mükellef Hakları Bakış Açısıyla Büyük Ölçekli Sermaye Şirketlerinde Vergi İncelemesi (Yasemin Cangüloğlu)

2016 - Türk Vergi Usul Hukuku’nda Re’sen Araştırma İlkesi (Tuğçe Karaçoban Güneş)


Yüksek lisans tezleri

2020 - Maddi Olmayan İktisadi Kıymetlerin Transfer Fiyatlandırması (Hasan İkbal Atasoy)

2019 - Türk Hukuku Bakımından Vergi İdaresinin İşlem ve Uygulamalarına Olan Güvenin Korunması İlkesi (Rabia Yılmaz)

2019 - Türk Vergi Hukuku'nda Yoklama (Emine Soylu Göksoy)

2019 - Türk Vergi Hukuku Bakımından İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi (Cihan Baydere)

2019 - Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergisel Sorumluluğu (İrem Erkoç)

2019 - Türk Vergi Hukukunda Mükellefin Vergi Mahremiyeti Hakkı (Metin Kocatepe)

2019 - Vergi Kesenlerin Vergi Sorumluluğu (Abdullah Bilici)

2017 - Doğrudan Vergiler Bakımından Verginin Tarafsızlığı İlkesi (Gizem Kapucu)

2017 - Türk Vergi Hukuku’nda Verginin Dolanılmasıyla Mücadele Araçları  (Alperen Asım Koruk)

2015 - Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları (Mehmet Şimşek)

2012 - Vergilendirmede Hukuki Güvenlik İlkesi (Erhan Coşkun)

2010 - Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma (Sezgin Özer)

2010 - Vergi Usul Kanunu’nda Düzeltme Kurumu (Mehmet Selim Bilmen)

2004 - Vergi Hukukunda Delil (Serdar Günay)