Araştırma

Doktora tezleri

2017 - Vergilendirmede Etkinlik ve Mükellef Hakları Bakış Açısıyla Büyük Ölçekli Sermaye Şirketlerinde Vergi İncelemesi,  Yasemin Cangüloğlu

2016 - Türk Vergi Usul Hukuku’nda Re’sen Araştırma İlkesi,   Tuğçe Karaçoban Güneş

2015 - Türk Vergi Hukuku’nda Kişisel Verilerin Korunması  (devam etmekte)

2015 - Transfer Fiyatlandırmasında Vergi Cennetlerinin Kullanılması (devam etmekte)

2014 - Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi (devam etmekte)


Yüksek lisans tezleri

2017 - Doğrudan Vergiler Bakımından Verginin Tarafsızlığı İlkesi, Gizem Kapucu

2017 - Türk Vergi Hukuku’nda Verginin Dolanılmasıyla Mücadele Araçları, Alperen Asım Koruk

2015 - Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları, Mehmet Şimşek

2012 - Vergilendirmede Hukuki Güvenlik İlkesi, Erhan Coşkun

2010 - Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma, Sezgin Özer

2010 - Vergi Usul Kanunu’nda Düzeltme Kurumu,  Mehmet Selim Bilmen

2004 - Vergi Hukukunda Delil, Serdar Günay

2017 - Vergi Mahremiyeti (devam etmekte)

2017 - Türk Vergi Hukuku’nda İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi (devam etmekte)

2017 - Türk Vergi Hukuku’nda Yoklama (devam etmekte)

2016 - Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergi Sorumluluğu (devam etmekte)

2014 - Vergi Hukuku’nda Arama ve Elkoyma (devam etmekte)

2013 - Gelir İdaresi Başkanlığının Etkinliği (devam etmekte)

2012 - Türk Vergi Hukuku’nda Tebligat (devam etmekte)